fbpx
 
 
 

Ubesvarte spørsmål?

Jesus er elsket og respektert av milliarder av mennesker verden over. Likevel er det mye forvirring rundt hvem Jesus virkelig var. Både muslimer og kristne holder Jesus i høy aktelse, men ser på ham på svært ulike måter. Hos kristne er den dominerende tanken at Jesus er Gud eller Guds sønn. Muslimer derimot tror at Jesus var Guds Sendebud og Messias, men ikke guddommelig. Bli med og finn ut hvem den sanne historiske Jesus virkelig var.

I all tid har man fundert over hvorfor det finnes ondskap og lidelse i verden hvis Gud eksisterer. Man skulle tro at hvis Gud finnes, ville Han ha fjernet alt ondt, eller hva?

Mange tviler ved Guds eksistens fordi de tror på evolusjonsteorien, men motbeviser denne teorien Gud? Kan man tro på både evolusjonen og Gud? Er det enighet blant forskere om denne teorien? Er teorien fakta ifølge filosofien av vitenskap?

Vi kan ikke se Gud, men det er mye vi ikke kan se som vi erkjenner eksistensen av, fordi vi kan se resultatet av det.

Noen påstår at universet alltid har eksistert og dermed mener de at det ikke finnes noen skaper av universet. For å underbygge det at universet har en begynnelse, kan vi bruke mange filosofiske og induktive argumenter som gjør det klart at universet må ha begynt å eksistere.

Universet er finjustert på en helt ubegripelig måte som gjør at liv kan eksistere. Dette er for de fornuftige mennesker et klart tegn på Guds eksistens. Det er allikevel noen som forsøker å bortforklare denne finjusteringen, men har de egentlig noen rasjonelle argumenter?

En vanlig påstand om Guds eksistens er at utsagnet «hva enn som begynner å eksistere har en årsak», er falskt og dermed ugyldiggjøres det kosmologiske argumentet for Guds eksistens. Denne påstanden har oppstått på grunn av de tilsynelatende observasjonene i kvantevakuum; at subatomære hendelser oppfører seg spontant uten noen årsaker. I lys av denne vanlige påstanden kan det legges frem noen innvendinger.

Noen ateister hevder at størrelsen på universet er et tegn på dårlig design, men ligger det noe sannhet i denne påstanden?

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger