fbpx
 
 
 

Hva gjør jeg her?

Hva skjer etter døden?

Vi alle kommer til å dø før eller siden, men er døden virkelig siste stopp? Hva vil skje med oss etter døden?

En dag tar det slutt

Døden er for de fleste ikke et hyggelig tema, eller noe man snakker om. Det er dystert og tungt; en virkelig gledesdreper, et tema som kun passer på et begravelsesbyrå. Folk flest er opptatt av seg selv, på kontinuerlig søken etter det behagelige, på stadig jakt etter det som begeistrer og tilfredsstiller sansene. De nekter å stoppe opp og tenke seriøst over at en dag vil disse nytelsene og tilfredsstillelsene ende.

Hvis ikke kloke råd får oss til å innse at døden også vil banke på vår dør, er det bare sjokket over å plutselig miste noen av våre nærmeste som kan vekke oss fra vår overdrevne jakt etter tilfredsstillelse, og få oss til å innse livets harde fakta. Først da vil våre øyne åpnes, og først da vil vi begynne å spørre oss selv hvorfor det finnes et slikt fenomen som døden. Hvorfor er døden uunngåelig? Hvorfor finnes disse smertefulle avskjedene som stjeler livets gleder?

Har du tenkt på din egen død?

De fleste av oss har på et eller annet tidspunkt hatt dype tanker og spørsmål om hva døden er og ens egen ende. Hva er livet verdt, hvis kroppen som en gang var i stand til å utføre store handlinger nå ligger flat og kald, sanseløs og livløs? Hva er livet verdt, hvis øyne som en gang strålte av glede og kjærlighet, nå er stengt for alltid, fratatt bevegelse, fratatt liv? Slike tanker bør ikke ignoreres. Hvis slike søkende tanker blir fulgt opp på en klok måte, kan det åpne det menneskelige sinn og vi kan forstå de store sannheter.

Er døden virkelig enden?

Døden bør ikke være et tema man skal sky og unngå, man bør reflektere over døden og tenke over hva som faktisk vil skje etter at vi er begravd i jorden. Er døden virkelig enden på det hele? Noen tenker at livet er kort, så man må bare leve og nyte livet så lenge det varer. Riktig nok er livet kort, det er så kort at hvis man setter seg ned og tenker over hvor gammel man er, og hvor fort tiden har gått, blir man overrasket. Man kan forestille seg selv i de forskjellige fasene av livet og minnes om hvordan ting var. Dessverre er det ikke like riktig at man bør tenke at fordi livet er kort, må man nyte det så lenge det varer. Det er for det første en tanke som fører til en egoistisk virkelighetsoppfatning, hvor man vil ha det så godt som mulig og ikke tenker på hvordan andre har det. For det andre er det en veldig farlig tanke om det skulle vise seg at livet faktisk hadde en dypere mening og vi var plassert på denne kloden med en hensikt. Gud forteller oss i Koranen (oversettelse av betydningen):

«Enhver sjel skal smake døden. Og kun på Oppstandelsens dag skal dere få deres fulle oppgjør. Den som da blir tatt vekk fra Ilden og ført inn i Paradiset, han er visselig suksessrik. Det verdslige livet er ikke annet enn en bedragersk glede[1]

Nesten alle religioner hevder at hvordan vi lever livet på jorden, vil ha konsekvenser etter døden. Hvis det skulle vise seg at en av disse religionene var riktig og vi ender opp med evig tortur i helvete for å ikke ha oppfylt meningen med vår eksistens, ville det vært forferdelig. Du tenker kanskje at alle religioner bare er eventyr og at ingenting vil skje etter døden, men vet du faktisk det med sikkerhet? Det vet du ikke! Hvis det skulle vise seg at alle religioner var feil, så har man allikevel ikke tapt noe ved å følge en religion som generelt sett oppfordrer deg til å være et godt menneske. Kanskje det er en noen restriksjoner i religionen, men tross alt, restriksjoner er vi jo bundet av uansett; om det er landets lover, eller det som er ansett som rett og galt i samfunnet vi lever i. Skulle det vise seg at det finnes en skaper av dette universet og denne skaperen har skapt oss med en hensikt og vi ikke oppfyller vår hensikt, er det logisk at det vil ha konsekvenser. Det kan sammenlignes med at du ansetter en person for å male huset ditt blått, men denne personen maler det rosa. Vil du være tilfreds med denne personen og det vedkommende har gjort med huset ditt? Neppe! Om det var i din makt ville du krevd kompensasjon for tapet av maling og tid denne personen har påført deg. Hvis det finnes en skaper av universet, og denne skaperen har skapt oss med en hensikt, og vi ikke oppfyller den hensikten, er det logisk at det for oss vil kunne vente negative konsekvenser.

Hva om du fikk vite når du dør?

Anta at du nå fikk vite at du hadde kreft og ville dø innen et par dager. Tenk over det faktumet at den store majoriteten av verdens befolkning følger en eller annen religion. De alle hevder å ha sannheten og de fleste av dem hevder at alle andre enn de som følger deres vei, vil ende i Helvetes ild. De religionene som ikke hevder det sistnevnte er ikke verdt å vurdere, for om de skulle vise seg å være rett og du har fulgt en annen religion, har du ikke tapt noe. De forskjellige religionene sier ting om Gud som er helt motsatt av hverandres syn. Det nødvendiggjør at hvis en er riktig, er de andre feil.

Tilbake til deg, du har noen få dager igjen å leve og det er flere religioner som hevder at hvis du ikke følger deres religion, venter det harde konsekvenser etter døden. Ville du ikke tatt deg bryet til å reflektere over om det finnes en Gud? Ville du ikke forsøkt å forstå meningen med livet? Ville du ikke prøvd å finne ut om en av de forskjellige religionene er sann? Enhver fornuftig person ville ha gjort det, fordi de potensielle konsekvensene er så forferdelige og triste. Selv om du kanskje ikke har kreft og ikke vet når døden plutselig inntreffer deg, vit at livet er kortere enn du tror. Ta deg tid til å undersøke mer om disse essensielle spørsmålene. Koranen sier (oversettelse av betydningen): «Hvordan kan dere fornekte Allah når dere var uten liv, og Han brakte dere til live, så vil Han få dere til å dø, og så bringer Han dere til live igjen, og så til Ham vil dere returneres!»[2] Begynn her, utforsk om Gud virkelig finnes.

Konklusjon

Før eller siden vil enhver person møte døden. Det er mange religioner som hevder å være den eneste veien til Paradiset og for å unnslippe Helvete. Om en av dem er sann, har du et problem om du ikke følger den religionen. Dette er en veldig god grunn til at man i det minste skal lese om de forskjellige religioner og vurdere om en av dem kan ha rett. Det første steget er å finne ut om Gud virkelig finnes?

Neste steg: Finnes det en Gud? 

 


[1] Oversettelse av Koranen, kap. 3 vers 185.

[2] Oversettelse av Koranen, kap. 2 vers 28.

0
Delinger

Liker du artikkelen?

Hvorfor ikke dele den med dine venner?

0
Delinger